Vzdělání zaměstnanců jako další možný benefit!

V dnešní době jsou velmi rozšířené zejména jazykové kurzy. Pro zaměstnance jde o zvýšení kvalifikace, která se zpětně odrazí na jeho výkonnosti ve prospěch zaměstnavatele.
Víme, jakou podmínku však musí zaměstnavatel splnit, aby na straně zaměstnance šlo o příjem osvobozený od daně z příjmů a zároveň šlo o daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele!

11227518_941252185943829_2882873297756515762_n