Účetnictví

Účetnictví, daňová evidence

Nabízíme kompletní vedení účetnictví a daňové evidence na našem software „Pohoda“ a to v síťové verzi. Nabízíme svým klientům vzdálený přístup k software, takže mohou do svého účetnictví vstupovat či nahlížet odkudkoli, kde funguje připojení k internetu.

Každému klientovi je přidělena zkušená účetní. Hlavní účetní dohlíží na samotné zpracování účetní agendy, kontroluje každé přiznání k dani před jeho podáním (DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z příjmů). Díky průběžnému zpracování předkládáme vždy jednou čtvrtletně přehled o výsledku hospodaření, o stavu majetku, pohledávek a závazků. Po domluvě jsme schopni v dohodnutých termínech předkládat přehledy dle požadavků klienta (sledování zakázek, středisek, neuhrazených pohledávek a závazků). V případě zájmu zasíláme upomínky, připravujeme příkazy k úhradě, vyhodnocujeme čerpání dotačních titulů apod.

Komunikace s úřady

Při uzavírání smlouvy o vedení účetnictví a zpracování daní Vám bude nabídnuta služba vyřizování záležitostí, včetně předávání přiznání a přehledů, na finančním úřadu i u pojišťoven. Pokud nedisponujete datovou schránkou, budete mít možnost využívat k podávání datovou schránku naší společnosti na základě plné moci.

S každým klientem je řádně uzavřena smlouva. Naše společnost je pojištěna na odpovědnost za škody v hodnotě 5 mil. Kč.

Zpracování daní

V rámci účetních služeb zpracováváme všechna podání pro Finanční úřad – DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, daň z příjmů včetně výkazů a přílohy, silniční daň, daně z nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti apod.

Nabízíme však i jednorázové zpracování daňových přiznání.

knihovnicka

Adresa provozovny:

Humpolecká 108/3, Liberec V, 460 05

tel: 734 255 032
mail:
www.invala.cz