Aktuality

rubrika

 

Pro koho kampaň na podporu EET?

K článku: Babiš chce podpořit EET. Kampaní za 28 milionů i účtenkovou loterií Nejenže zavedení systému bude velkou finanční a administrativní zátěží pro podnikatele. Prostředky se budou utrácet i z rozpočtu.. ?? Pročpak? Podnikatelům se doposud jen vyhrožovalo sankcemi, pokud některá nová nařízení nebudou dodržovat. Pro koho tedy kampaň? Pro voliče?

Podnikání z domova a náklady za energie

Podnikáte z domova? Tak využijte možnosti zahrnout náklady za energie jako uznatelný náklad! Pokud jste podnikající fyzická osoba, která vykonává svoji činnost z domova, můžete si uplatnit některé výdaje aniž by byl Váš byt či domek zahrnut do obchodního majetku. Nelze uplatnit náklady na opravy a údržbu prostor. Poměrnou částí si všakPřečíst celé

Vzdělání zaměstnanců jako další možný benefit!

V dnešní době jsou velmi rozšířené zejména jazykové kurzy. Pro zaměstnance jde o zvýšení kvalifikace, která se zpětně odrazí na jeho výkonnosti ve prospěch zaměstnavatele. Víme, jakou podmínku však musí zaměstnavatel splnit, aby na straně zaměstnance šlo o příjem osvobozený od daně z příjmů a zároveň šlo o daňově uznatelný nákladPřečíst celé

Jak na odpisy u zastavených investic

Řada z nás byla přesvědčena, že investice, o kterých bylo rozhodnuto, že budou zastaveny ještě před dokončením, se musí odepsat a to nedaňově. Vždyť náklad nepřinese ve finále očekávaný výnos! OMYL! Není to tak jednoznačné. Rozhodující totiž není výsledek, ale úmysl příjmy dosáhnout. Takže pokud si společnost například rozmyslí stavbu novéPřečíst celé

Kauce? Ne, jistota!

Pronajímáte nebytové prostory či jste sami v pronájmu? Pak je vám znám nový termín pro složení částky na zajištění peněžitých pohledávek pronajímatele vůči nájemci z nájmu vzniklých. Od 1.1.2014 díky novému občanskému zákoníku již této částce neříkáme kauce, ale jistota! Jistota nesmí převýšit šestinásobek měsíčního nájemného a je zúčtována při ukončení nájmu.Přečíst celé