Jak na odpisy u zastavených investic

Řada z nás byla přesvědčena, že investice, o kterých bylo rozhodnuto, že budou zastaveny ještě před dokončením, se musí odepsat a to nedaňově. Vždyť náklad nepřinese ve finále očekávaný výnos! OMYL! Není to tak jednoznačné. Rozhodující totiž není výsledek, ale úmysl příjmy dosáhnout. Takže pokud si společnost například rozmyslí stavbu nové haly, protože se změnila situace na trhu a o její výrobky nebude už takový zájem, tak odpis investice v podobě projektové dokumentace bude daňově účinný. Pokud ale rozhodne nové vedení, že halu zkrátka nepostaví, protože chce raději peníze investovat do rozvoje, už budou s odpisem problémy.

11870873_930116973724017_155014623309010344_n